אישורים ותקנים

אישורים ותקנים

אישורים ותקנים - עמידה בתקני ISO, מה זה אומר?

אישורים ותקנים בחברת ההסעות מובילי נטופה מ.ע.ן בע"מ, שמה דגש מצד אחד על איכות השירות ומתן איכות נסיעה גבוהה לכלל הלקוחות, אך תוך כדי אנו דואגים לעובדים שלנו ולסביבה. החברה עומדת בכלל התנאים וההגבלות ומחזיקה באישורים המתאימים לעבודה בתקני ISO.

תקן ISO 9001 הוא תקן לניהול איכות. מדובר בתקן בינלאומי שמטרתו להבטיח ולהקנות נהלי עבודה שיעמדו בקנה אחד עם מערכת ניהול איכות יעילה וטובה. מדובר על איכות השירות ללקוחות והדרכים להשיג את האיכות המתבקשת. ההבנה היא כלקוחות כל חברה הם הבסיס לקיומה ניצבת במהות התקן.

לכן התקן בוחן את שביעות רצון הלקוחות ודרכים לשיפור בתוך הארגון. תקן ISO מגדיר למעשה באילו דרישות על החברה לעמוד בכדי להעניק את השירות הטוב ביותר. כחלק עיקרי, נבחני דרכי הפעולה בחברה, נלמדים ונחקרים ולבסוף מוצעות דרכים לתיקון ושיפור. רק אלו ששיפרו ותיקנו את הליקויים, מקבלים את תו התקן. בנוסף, התקן מגדיר מלבד שביעות רצון הלקוחות, את עקרונות ניהול האיכות בחברה עצמה: מעורבות עובדים, מנהיגות, קבלת החלטות, שיפור, שיתופיות וקבלת התועלת המיטבית. תקן ISO מתאים לכלל התעשייה והארגונים.

כהרחבה לתקן ISO 9001 אשר חברת מובילי נטופה מ.ע.ן בע"מ עומדת בו, אנו עומדים גם בתקן SI 9301 המתאים למערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה וחברות המעניקות שירותי הסעות שונים. מטרת התקן היא העלאת נושא הבטיחות הן של הנהגים והן של כלל הנוסעים. לכן יש לזהות גורמי סיכון והערכתם ולמידת דרכי מניעתם. המטרה היא צמצום משמעותי בתאונות וכמובן פגיעות ברכוש ובנפש.

תקני יורו

כאמור, חברת הסעות מובילי נטופה בע"מ, דואגת גם לסביבה בשל כך, כלל רכבי החברה, עומדים באישורים ותקנים בשם יורו. תקנים מחמירים למניעת זיהום האוויר. תקנים אלו הם סדרת תקנים המתחדשת תדיר בהתאם למצב זיהום האוויר. תקני יורו קובעים את דרישות רמת זיהום האוויר מכלי רכב. תקן יורו 6 שחברתנו עומדת בו- הוא המחמיר ביותר עד כה, ומגדיר רמות פיטה נמוכות מאוד בהן על כל הרכב הגדולים (בעיקר משאיות ואוטובוסים) לעמוד. משמעות הדבר, כי אנו בחברה, משתמשים רק ברכבים בעלי מנועים חדישים וחסכוניים, המצמצמים את רמת זיהום האוויר. בנוסף, כלל צי הרכב עומד בתקני יורו השונים. אנו עומדים בתקני יורו 4,5,6.

חברת מובילי נטופה מ.ע.ן, לא רק חברת הסעות בצפון ובכל הארץ. אנו דואגים לצרכי הנוסעים, העובדים ולא פחות יותר הסביבה. בדיוק כמו שמשפחה צריכה לדאוג.